คิดฟรี

การสร้างบริการการทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในสํานักงาน - Hancom Office - นิยามใหม่ของการผลิตสําหรับทีมที่ทันสมัย เมนู กลับไป

การสร้างบริการการทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในสํานักงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เป็นส่วนหนึ่งของชุด AWS "นี่คือสถาปัตยกรรมของฉัน" Hancom อธิบายว่า Hancom Space ให้บริการพื้นที่จัดเก็บและชุดโปรแกรม Office ที่ปรับขนาดได้สูงและมีประสิทธิภาพโดยใช้บริการต่างๆ ของ AWS เช่น Amazon S3, Amazon Aurora, Amazon Elasticache และ Amazon Elasticsearch

รายการ
รายการ