ฮันคอม

ข้อกำหนดในการให้บริการ-สำนักงาน Hancom-ผลผลิตที่นิยามใหม่สำหรับทีมที่ทันสมัย เมนู ไปด้านหลัง

นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดในการให้บริการ

บทความ 1. วัตถุ ประสงค์
ข้อกำหนดและบริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและเรื่องอื่นๆที่จำเป็นระหว่างบริษัทและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยรวมของ Hancom Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท")

บทความ 2. คำ นิยาม

ข้อกำหนดที่ใช้ในข้อกำหนดและบริการเหล่านี้มีดังต่อไปนี้
บริการ①: หมายถึงบริการโดยรวมของบริษัทที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ที่ดำเนินการ (รวมทั้งอุปกรณ์แบบมีสายและไร้สายต่างๆเช่นพีซี, ทีวีและอุปกรณ์พกพา)
②ผู้ใช้: หมายถึงผู้เข้าชมที่เข้าถึงบริการของบริษัทเพื่อรับบริการจากบริษัทตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

มาตรา 3. การเผยแพร่และการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการ

①บริษัทจะประกาศเนื้อหาของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้บนหน้าจอเริ่มต้นของบริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแจ้งให้ทราบได้อย่างง่ายดาย
②บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและบริการนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏตามวันที่มีผลข้างต้น เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมและทบทวนข้อกำหนดและบริการนี้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ
③สำหรับย่อหน้าข้างต้นที่บริษัทประกาศเฉพาะหรือแจ้งให้ทราบในขณะที่ประกาศหรือแจ้งเงื่อนไขการแก้ไขของบริการที่ผู้ใช้ที่ไม่ให้ความตั้งใจของพวกเขาภายในระยะเวลา30วันจะถือว่าได้แสดงความตั้งใจของพวกเขาผู้ใช้ที่ โดยไม่ได้ปฏิเสธการปรับปรุงหรือแสดงความตั้งใจของการปฏิเสธดังกล่าวจะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดในการแก้ไข
④ผู้ใช้ที่ disagrees กับแอพลิเคชันของเงื่อนไขการปรับปรุง/แก้ไขข้อตกลงการให้บริการบริษัทจะไม่สามารถที่จะใช้เงื่อนไขการแก้ไข/การปรับเปลี่ยนการบริการ ในกรณีนี้ผู้ใช้อาจยกเลิกสัญญาการใช้งาน ในขณะเดียวกันบริษัทอาจยุติสัญญาการใช้งานในกรณีที่มีสถานการณ์พิเศษที่ไม่สามารถใช้ข้อกำหนดที่มีอยู่
(5) ในกรณีที่มีการเปิดใช้บริการใหม่ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้จะถูกจัดเตรียมไว้เว้นแต่จะมีการอธิบายเป็นอย่างอื่น

บทความ4 ความสัมพันธ์ระหว่างบริการเชื่อมโยงกับบริการที่เชื่อมโยง

(1) ในกรณีที่บริการด้านบนและบริการย่อยเชื่อมต่อกันโดยการเชื่อมโยงหลายมิติฯลฯ (เช่นวัตถุของการเชื่อมโยงหลายมิติรวมถึงอักขระรูปภาพวิดีโอฯลฯ) อดีตจะถูกเรียกว่าบริการการเชื่อมโยง (เว็บไซต์) ในขณะที่บริการที่เชื่อมโยง (เว็บไซต์)
(2) โปรดทราบว่าในกรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริการการเชื่อมโยงจะไม่รับผิดชอบสำหรับการทำธุรกรรมที่มีส่วนร่วมโดยผู้ใช้ที่มีสินค้าที่จัดหาให้เป็นอิสระโดยบริการที่เชื่อมโยงในหน้าจอเริ่มต้นของบริการที่เชื่อมโยงหรือหน้าต่างแบบผุดขึ้นที่จุดของ หมายความว่าบริษัทฯไม่มีการรับประกันความรับผิดชอบในการทำธุรกรรมใดๆดังกล่าว

บทความ5 แจ้งเตือนให้ผู้ใช้
①สำหรับการแจ้งเตือนโดยบริษัทไปยังผู้ใช้, มันอาจจะทำดังนั้นผ่านที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยผู้ใช้ล่วงหน้ากับบริษัท, เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้.
②บริษัทอาจแทนที่การแจ้งเตือนที่ผู้ใช้ทั้งหมดผ่านการแจ้งเตือนที่เปิดอยู่ในกระดานข่าวของบริษัทมานานกว่า7วัน

บทความ6 ภาระผูกพันของบริษัท
(1) บริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆที่ต้องห้ามโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือดำเนินการกับขนบธรรมเนียมทางสังคมและจะยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการในลักษณะที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้
②บริษัทควรมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยและจะเปิดเผยและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
(3) บริษัทจะมีบุคลากรและระบบที่จำเป็นในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้หรือการร้องขอการชดเชยความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการอย่างเหมาะสม
④บริษัทควรจัดการกับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนที่ยกขึ้นโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหากถือว่าเป็นไปตามแนวทาง สำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่ส่งโดยผู้ใช้บริษัทต้องรีสอร์ทไปยังกระดานข่าวหรืออีเมลการส่งต่อไปยังผู้ใช้เพื่อจัดส่งตารางเวลาการประมวลผลและผลลัพธ์

บทความ 7. ภาระหน้าที่ของผู้ใช้

①ผู้ใช้ไม่ควรมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆต่อไปนี้:
1. การลงทะเบียนของข้อมูลที่เป็นเท็จในกระบวนการของการประยุกต์ใช้หรือการปรับเปลี่ยน
2. การขโมยข้อมูลประจำตัว
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บริษัทได้ลงประกาศ
4. การส่งต่อหรือการโพสต์ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทได้รับการตัดสินใจ (เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ)
5. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์ของบริษัทและบุคคลที่สาม
6. ทาลายชื่อเสียงของบริษัทและบุคคลที่สามหรือรบกวนการดำเนินธุรกิจ
7. การเปิดเผยหรือการโพสต์ข้อความที่หยาบคายหรือรุนแรง, ภาพ, เสียง, และข้อมูลอื่นๆที่ตรงกันข้ามกับศุลกากรทางสังคมกับบริการ
8. การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
9. การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ซื่อสัตย์

②ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการประกาศการใช้งานและข้อควรระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวจะได้รับแจ้งจากบริษัทและไม่ควรมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆที่เกิดจากการดำเนินงานของ บริษัท

บทความ8 สำรองบริการฯลฯ

①บริษัทให้บริการดังต่อไปนี้แก่ผู้ใช้:

1. บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (แนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นทดลองใช้การรักษาความปลอดภัย/แพทช์ฟังก์ชั่นฯลฯ)
2. บริการชุมชน
3. บริการ e-commerce
4. บริการใดๆและทั้งหมดที่ให้แก่ผู้ใช้ผ่านการพัฒนาเพิ่มเติมโดยบริษัทหรือข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ

(2) บริษัทสามารถแบ่งบริการออกเป็นบางช่วงและระบุเวลาที่ว่างสำหรับการให้บริการตามช่วง ในกรณีดังกล่าวอย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
③บริษัทอาจระงับการให้บริการสำหรับการบำรุงรักษาในสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แทนหรือแบ่งออกจากสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในลักษณะที่กำหนดไว้ในบทความ 5 [การแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้] อย่างไรก็ตามหากมีเหตุผลหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทไม่สามารถโพสต์การแจ้งเตือนล่วงหน้าก็สามารถทำได้หลังจากนั้น
(4) บริษัทอาจดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆหากจำเป็นสำหรับการให้บริการและเวลาสำหรับการสอบบัญชีปกติจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำที่โพสต์บนหน้าจอที่มีการให้บริการ
(5) บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสินค้าหรือบริการที่จะให้ผ่านสัญญาที่จะได้รับการสรุปในกรณีที่สินค้าหรือบริการจะถูกขายออกหรือข้อกำหนดทางเทคนิคจะมีการเปลี่ยนแปลง
(6) หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการที่ทำสัญญากับผู้ใช้ด้วยเหตุผลเช่นสินค้าหมดสต็อกหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นต้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ reasonfor การเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องของผู้ใช้โดยทันที อยู่
(7) ในเรื่องของวรรคก่อนหน้านี้บริษัทฯจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม, นี้จะไม่ใช้ถ้าบริษัทพิสูจน์ไม่มีความตั้งใจหรือประมาทของผลดังกล่าว.

บทความ 9. การเปลี่ยนแปลงการบริการ

(1) บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนในปัจจุบันตามความต้องการด้านการดำเนินงานและเทคโนโลยีหากมีเหตุผลที่เข้าใจได้
(2) หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเนื้อหาของบริการ, วิธีการใช้งาน, และเวลาของการใช้, เหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลง, เนื้อหาของบริการที่จะเปลี่ยนแปลง, และวันเริ่มต้นของบริการที่เปลี่ยนแปลง, ฯลฯควรจะโพสต์บนหน้าจอเริ่มต้นของการให้บริการก่อนที่จะ เขาเปลี่ยนแปลง
③บริษัทอาจปรับเปลี่ยนระงับหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามความต้องการของนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ใช้แต่อย่างใด

บทความ10 การสำรองข้อมูลและการโพสต์โฆษณา

①บริษัทอาจให้ข้อมูลประเภทต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ในระหว่างการใช้บริการของพวกเขาโดยวิธีการแจ้งเตือนหรืออีเมล์ อย่างไรก็ตามผู้ใช้อาจปฏิเสธที่จะรับอีเมลใดๆได้ตลอดเวลายกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของพวกเขาและการตอบกลับข้อซักถามของพวกเขาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
②ในกรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับวรรค1ควรส่งผ่านทางโทรศัพท์และแฟกซ์บริษัทจะทำเช่นนั้นโดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน อย่างไรก็ตามนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของผู้ใช้และตอบกลับข้อซักถามของพวกเขา
③บริษัทอาจวางโฆษณาบนหน้าจอบริการ, เว็บไซต์, อีเมล์, ฯลฯ. ในการเชื่อมต่อกับการดำเนินงานของบริการ ผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลที่มีโฆษณาอาจขอให้ปฏิเสธอีเมลดังกล่าวไปยังบริษัท
④ผู้ใช้จะไม่ดำเนินการใดๆเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือจำกัดการโพสต์หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการที่บริษัทให้ไว้

ข้อ 11. ลิขสิทธิ์ของโพสต์

①ลิขสิทธิ์ของโพสต์ที่อัพโหลดโดยผู้ใช้ในการให้บริการของบริษัทจะถูกจองไปยังผู้เขียนของโพสต์นั้น
②โปรดทราบว่าโพสต์ที่อัปโหลดโดยผู้ใช้ในการให้บริการของบริษัทอาจแสดงในผลการค้นหาบริการและโปรโมชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอาจถูกปรับเปลี่ยนซ้ำหรือแก้ไขตามขอบเขตที่จำเป็นต้องมีการโพสต์อย่างเปิดเผย ในกรณีนี้บริษัทจะเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายลิขสิทธิ์และผู้ใช้อาจจะใช้ actionconcerning โพสต์ของพวกเขาเช่นการลบทำให้เป็นส่วนตัวฯลฯผ่านทางศูนย์ลูกค้าหรือเมนูการกำหนดลักษณะที่มีอยู่ในบริการ
③หากบริษัทต้องการที่จะใช้การโพสต์ของผู้ใช้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรค 2, ความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนจะต้องได้รับล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์, แฟกซ์, อีเมล, เป็นต้น.

ข้อ 12. ข้อจำกัดในการใช้งานฯลฯ

①บริษัทอาจจำกัดการใช้บริการในขั้นตอนเช่นเดียวกับในรูปแบบของการเตือนการระงับชั่วคราวหรือระงับอย่างถาวรในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อผูกมัดของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้หรือการดำเนินงาน disrupts thenormal ของบริการ
②แม้จะมีย่อหน้าที่กล่าวมาก่อนหน้านี้บริษัทอาจโทษผู้ใช้ที่มีการระงับถาวรในสถานที่แรกในกรณีของการขโมยข้อมูลประจำตัว (เช่นชื่อที่อยู่อีเมลฯลฯ) การฉ้อโกงการชำระเงินสำรองของโปรแกรมที่ผิดกฎหมายที่ละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการป้องกันและการกระทำที่ก่อให้เกิดกับการดำเนินงานปกติ, การสื่อสารที่ผิดกฎหมายและการแฮ็คที่ละเมิดข้อมูลและการสื่อสารเครือข่ายพระราชบัญญัติ, การกระจายของโปรแกรมร้าย, การดำเนินการในการเข้าถึงเกินอำนาจการเข้าถึง, และใดๆ การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการระงับถาวรตามวรรคนี้คูปองทั้งหมดและผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้บริการจะยังกลายเป็นหมดอายุหนึ่งครั้งและทั้งหมดและบริษัทจะไม่ชดเชยสำหรับมัน
③เงื่อนไขและรายละเอียดของข้อจำกัดภายในขีดจำกัดของการใช้งานของบทความนี้จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อจำกัดการใช้งานและนโยบายการดำเนินงานของแต่ละบริการ
④ในกรณีที่มีการจำกัดการใช้บริการหรือสิ้นสุดสัญญาของการใช้งานตามบทความนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยสอดคล้องกับบทความ 5 [การแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้]
บทความ13 ข้อจำกัดความรับผิด

(1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุที่ไม่มีผลบังคับใช้บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบในการให้บริการ
②บริษัทไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อการขัดจังหวะใดๆในการใช้บริการที่เกิดจากเหตุผลที่ imputable กับผู้ใช้
③บริษัทไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือที่ถูกต้องและเป็นต้นของข้อมูลข้อมูลและข้อเท็จจริงที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
④บริษัทจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดหากมีการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามผ่านทางบริการ
(5) บริษัทไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการที่จัดหาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเว้นแต่จะมีข้อบังคับพิเศษในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทความ14 กฎหมายที่ปกครองและเขตอำนาจศาล

①คดีใดๆที่ยื่นระหว่างบริษัทและผู้ใช้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายปกครองของสาธารณรัฐเกาหลี
②ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้จะถูกนำไปที่ศาลเขตโซลเซ็นทรัล
(อนุประโยคเพิ่มเติม) ข้อกำหนดและบริการเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์๒๐๒๐ เงื่อนไขการให้บริการก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้