ฮันคอม

การเปลี่ยนแปลง Word เป็น PDF อาจเป็นเรื่องง่าย ทดลอง! | สำนักงานฮันคอม เมนู ไปด้านหลัง

Hancom DocsConverter

Hancom DocsConverter เป็นโซลูชั่นของเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถแปลงเอกสาร MS Office เป็นความหลากหลายของรูปแบบ

มันมีคุณสมบัติเช่นการแสดงตัวอย่างเอกสารความปลอดภัยของเนื้อหาการสกัดคำหลักการค้นหาและอื่นๆ DocsConverter ผสานรวมกับ Groupware, EDMS, CMS, ระบบ e-mail, เครื่องมือค้นหาและอื่นๆ การบำรุงรักษาและบริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่องจะรวมอยู่ใน DocsConverter

ลองสาธิต
AWS marketplace

การปรับใช้คลิกเดียวพร้อมใช้งานผ่าน
AWS Marketplace

ค้น หา

สถาปัตยกรรมบริการ

โลกใช้ DocsConverter

 • Google
 • LG
 • HYUNDAI KIA MOTORS
 • Polycom

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

อินพุต ผลลัพธ์
โปรแกรม ประยุกต์ รูป แบบ HTML รูปภาพ (png, jpg) ข้อความ PDF Flash (SWF)
สำนักงาน MS
97-2003

(รูปแบบไบนารี)
doc, dot, rtf O O O O O
ppt, pot, pps O O O O O
xls, .xlt O O O O O
สำนักงาน MS
2007-2016

(รูปแบบ OOXML)
docx, dotx O O O O O
pptx, potx, pps O O O O O
xls, .xlt O O O O O
Acrobat PDF X O O O
ภาพ jpg, bmp, gif, tif X O X X X
ข้อความ .htm (l) O X X X X
txt, csv X X O X X

อินพุต ผลลัพธ์
โปรแกรม ประยุกต์ รูป แบบ HTML รูปภาพ (png, jpg) ข้อความ PDF Flash (SWF)
สำนักงาน MS doc, docx, dot,
dotx, rtf, ppt,
pptx, pot, potx,
pps, xls, xlsx,
.xlt, xltx
O O O O O
Acrobat PDF X O O O
ภาพ jpg, bmp, gif, tif X O X X X
ข้อความ .htm (l) O X X X X
txt, csv X X O X X

อินพุต ผลลัพธ์
โปรแกรม ประยุกต์ รูป แบบ HTML รูปภาพ (png, jpg) ข้อความ PDF Flash (SWF)
สำนักงาน MS doc, docx, dot,
dotx, rtf, ppt,
pptx, pot, potx,
pps, xls, xlsx,
.xlt, ltx
O O O O O
Acrobat PDF X O O O
ภาพ jpg, bmp, gif, tif X O X X X
ข้อความ .htm (l) O X X X X
txt, csv X X O X X

ความต้องการของระบบ-ฮาร์ดแวร์ & OS

ฮาร์ดแวร์
 • ซีพียู: Intel Xeon ๒.๖ GHz หรือเร็วกว่า, 4 หรือ8แกนที่สูงกว่าที่แนะนำ
 • RAM: 8GB (ต่ำสุด), 16GB หรือสูงกว่า
 • HDD: 1GB หรือมากกว่าสำหรับการติดตั้งและพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง
Linux 64bit
 • Cent OS 6, Cent OS 7
 • Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
 • Debian SID
Windows 64bit
 • Windows 7, Windows 8
 • Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2012