คิดฟรี

หอจดหมายเหตุของ HANCOM MDS - Hancom Office - นิยามใหม่ของการผลิตสําหรับทีมที่ทันสมัย เมนู กลับไป

Tag: Hancom MDS

  • Hancom
    Hancom MDS forges partnership with Canada’s AI-based motion tracking tech firm

    SEOUL — Hancom MDS, the embedded software wing of South Korea’s comprehensive IT group Hancom, has forged a partnership with Motion Gestures, a Canadian artificial intelligence-based motion tracking technology company, to embed the technology into Hancom MDS’ software. Motion tracking technology incorporates cameras or sensors that detect and recognize movements. Such technology allows people to […]

    June 22, 2020