คิดฟรี

คลังเก็บของ Nextcloud - Hancom Office - นิยามใหม่ของประสิทธิภาพการทํางานสําหรับทีมที่ทันสมัย เมนู กลับไป

Tag: nextcloud

  • Frank introduces the partnership with Hancom
    Hancom and Nextcloud announce Strategic Partnership

    By integrating Hancom Office Online, Nextcloud adds Office-compatible content creation tools and real time co-authoring capabilities Nextcloud users gain easy access to professional-grade office productivity tools Users can simultaneously co-edit—from desktops, browsers, and mobile devices Hancom Mail offers Nextcloud Enterprise users a viable Outlook alternative SEATTLE, Dec. 14, 2020 /PRNewswire/ — Hancom (KOSDAQ: HAANSOFT) and […]

    December 15, 2020