Thinkfree

Hancom ký thỏa thuận kinh doanh với Lào để phát triển và cung cấp phần mềm văn phòng- Hancom Office -Năng suất định nghĩa lại cho các đội hiện đại Menu đi trở lại

Hancom ký thỏa thuận kinh doanh với Lào để phát triển và cung cấp phần mềm văn phòng

Tháng tám 08, 2019

Seongnam, Hàn Quốc ngày 08 tháng 8 năm 2019 Hancom CEO Sang-cheol kim đã ký một thỏa thuận kinh doanh với chính phủ Lào về việc phát triển và cung cấp phần mềm văn phòng.

Tại Lễ ký kết tổ chức tại Hancom Tower ở Seongnam-Si, Gyeonggi-do, các quan chức chính tham dự bao gồm Kim Dae-ki, Hancom COO và tiến sĩ Thavisak, lãnh đạo bộ phận chính phủ điện tử của sở hữu nghị và truyền thông Lào. Tiến sĩ Thavisak chịu trách nhiệm phát triển phần mềm văn phòng được tối ưu hóa cho môi trường CNTT tại Lào.

Một quan chức từ Hancom nói, "chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác trong khu vực thông tin và giao tiếp (ICT) với chính phủ Lào, bắt đầu với sự phát triển của phần mềm văn phòng, đó là điều cần thiết cho việc xây dựng chính phủ điện tử."

Danh sách
Danh sách