Thinkfree

Xây dựng Dịch vụ cộng tác Office thời gian thực- Hancom Office -Năng suất định nghĩa lại cho các đội hiện đại Menu đi trở lại

Xây dựng Dịch vụ cộng tác Office thời gian thực

Tháng Bảy 02, 2020

Là một phần của loạt bài viết của AWS "đây là kiến trúc của tôi", Hancom mô tả cách Hancom Space cung cấp các dịch vụ lưu trữ đám mây và bộ nhớ trong văn phòng và có khả năng mở rộng cao bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS khác nhau như Amazon S3, Amazon Aurora, Amazon Elasticache và Amazon Elasticsearch.

Danh sách
Danh sách