Hancom

Điều khoản Dịch vụ- Hancom Office -Năng suất định nghĩa lại cho các đội hiện đại Menu đi trở lại

Chính sách, điều khoản và điều kiện

Điều khoản Dịch vụ

Điều 1. Mục đích
Các điều khoản và dịch vụ này nhằm mục đích xác định các quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm, và các vấn đề cần thiết khác giữa công ty và người dùng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tổng thể được cung cấp bởi Hancom Inc. (sau đây gọi là "công ty").

Điều 2. Định nghĩa

Các điều khoản được sử dụng trong các điều khoản và dịch vụ này như sau:
(1) dịch vụ: nó đề cập đến các dịch vụ tổng thể của công ty có sẵn cho người dùng của mình bất kể các thiết bị được thực hiện (bao gồm các thiết bị có dây và không dây khác nhau như máy tính cá nhân, TV và thiết bị di động).
(2) người dùng: đề cập đến những khách truy cập vào các dịch vụ của công ty để nhận các dịch vụ do công ty cung cấp theo các điều khoản Dịch vụ này.

Điều 3. Công bố và sửa đổi các điều khoản Dịch vụ

(1) công ty sẽ đăng nội dung của các điều khoản Dịch vụ trên màn hình ban đầu của dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng nhận thấy.
(2) công ty có quyền thay đổi điều khoản và dịch vụ này vào bất kỳ thời gian nào. Những thay đổi này sẽ được phản ánh theo ngày có hiệu lực ở trên. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập và xem lại điều khoản và dịch vụ này để ở ngang nhau với bất kỳ thay đổi nào.
(3) đối với đoạn ở trên, nơi công ty cụ thể thông báo hoặc chú ý trong khi tuyên bố hoặc nói về điều khoản Dịch vụ đã sửa đổi mà một người dùng không cung cấp mục đích của họ trong vòng 30 ngày sẽ được coi là đã bày tỏ ý định của họ, một người dùng không rõ ràng từ chối sửa đổi hoặc thể hiện mục
(4) một người dùng không đồng ý với việc áp dụng các điều khoản Dịch vụ sửa đổi/sửa đổi, công ty không có khả thi đăng ký điều khoản Dịch vụ sửa đổi/sửa đổi. Trong trường hợp này, người dùng có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng. Cùng một lúc, công ty có thể chấm dứt hợp đồng sử dụng trong trường hợp có một tình huống đặc biệt mà các điều khoản hiện tại không thể được áp dụng.
(5) trong trường hợp một dịch vụ mới được đưa ra, các điều khoản Dịch vụ sẽ được cung cấp trừ khi có giải thích khác.

Bài viết 4. Mối quan hệ giữa dịch vụ liên kết và dịch vụ liên kết

(1) trong trường hợp dịch vụ hàng đầu và dịch vụ phụ được kết nối bởi một siêu liên kết, vv (ví dụ, đối tượng của siêu liên kết bao gồm các ký tự, hình ảnh, video, vv), trước đây sẽ được gọi là một dịch vụ liên kết (trang web) trong khi sau một dịch vụ liên kết (trang web).
(2) lưu ý rằng trong trường hợp nó được chỉ ra rõ ràng rằng dịch vụ liên kết không chịu trách nhiệm cho các giao dịch được tham gia bởi người sử dụng với hàng hoá cung cấp độc lập bởi các dịch vụ liên kết trong màn hình ban đầu của các dịch vụ liên kết hoặc cửa sổ pop-up tại điểm kết nối, nó có nghĩa là công ty không chịu trách

Bài viết 5. Thông báo cho người dùng
(1) đối với thông báo của công ty cho người sử dụng, nó có thể được thực hiện như vậy qua địa chỉ e-mail được chỉ định bởi người sử dụng trước với công ty, trừ khi được quy định trong các điều khoản Dịch vụ.
(2) công ty có thể thay thế các thông báo hướng đến toàn bộ người dùng thông qua một thông báo mở trong bảng tin của công ty trong hơn 7 ngày.

Điều 6. Nghĩa vụ của công ty
(1) công ty sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi bị cấm bởi luật liên quan và các điều khoản Dịch vụ hoặc hành động chống lại Hải quan xã hội và sẽ vẫn cam kết cung cấp dịch vụ một cách liên tục và đáng tin cậy.
(2) công ty phải có một hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân để người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách an toàn, và sẽ tiết lộ và tuân thủ chính sách bảo mật.
(3) công ty sẽ có các nhân viên và hệ thống cần thiết để xử lý đúng cách khiếu nại của người dùng hoặc thiệt hại yêu cầu bồi thường liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
(4) công ty nên đối phó với các quan hệ hoặc khiếu nại được đưa ra bởi một người dùng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ, nếu được coi là biện minh. Đối với phản hồi hoặc khiếu nại được gửi bởi người sử dụng, công ty sẽ khu nghỉ mát đến bảng thông báo hoặc chuyển tiếp e-mail cho người sử dụng để cung cấp các lịch trình và kết quả xử lý.

Điều 7. Nghĩa vụ của người sử dụng

(1) người dùng không nên tham gia vào bất kỳ hành vi sau đây:
1. đăng ký thông tin sai trong quá trình ứng dụng hoặc sửa đổi
2. trộm cắp danh tính
3. thay đổi thông tin do công ty đăng tải
4. chuyển tiếp hoặc đăng thông tin khác ngoài những gì được công ty quyết định (ví dụ như chương trình máy tính, v.v.)
5. vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của công ty và bên thứ ba
6. tarnishing danh tiếng của công ty và bên thứ ba hoặc phá vỡ hoạt động kinh doanh
7. tiết lộ hoặc đăng tin nhắn khiêu dâm hoặc bạo lực, hình ảnh, tiếng nói, và các thông tin khác trái với hải quan xã hội cho dịch vụ
8. sử dụng dịch vụ cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của công ty
9. các hành vi bất hợp pháp hoặc bất công khác

(2) người dùng phải tuân thủ các luật liên quan, quy định của điều khoản Dịch vụ, các thông báo về sử dụng và biện pháp phòng ngừa được báo cho dịch vụ, các vấn đề do công ty thông báo và không nên tham gia vào bất kỳ hành vi gây rối nào với hoạt động của công ty.

Điều 8. Cung cấp dịch vụ, v.v.

(1) công ty cung cấp các dịch vụ sau cho người sử dụng:

1. sản phẩm liên quan đến dịch vụ (giới thiệu sản phẩm, phiên bản dùng thử, an ninh/chức năng vá, vv)
2. Dịch vụ cộng đồng
3. Dịch vụ thương mại điện tử
4. bất kỳ và tất cả các dịch vụ cung cấp cho người dùng thông qua phát triển bổ sung của công ty hoặc thỏa thuận hợp tác với các công ty khác

(2) công ty có thể phân chia dịch vụ thành các phạm vi nhất định và xác định thời gian có sẵn cho dịch vụ theo phạm vi. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, công ty sẽ thông báo trước về nó.
(3) công ty có thể tạm thời đình chỉ việc cung cấp dịch vụ để bảo trì các phương tiện thông tin liên lạc như máy tính, thay thế hoặc phân tích các cơ sở, ngắt kết nối, hoặc các lý do hoạt động tương đương khác. Trong trường hợp này, công ty sẽ thông báo cho người dùng theo cách thức quy định tại điều 5 [thông báo cho người dùng]. Tuy nhiên, nếu có một lý do không thể tránh khỏi mà công ty không thể đăng thông báo trước, nó có thể được thực hiện sau đó.
(4) công ty có thể tiến hành kiểm tra định kỳ nếu cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ, và thời gian kiểm tra thường xuyên sẽ được dựa trên các hướng dẫn được đăng trên màn hình mà dịch vụ được cung cấp.
(5) công ty có thể thay đổi nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua một hợp đồng để được ký kết trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ được bán ra hoặc thông số kỹ thuật được thay đổi.
(6) nếu công ty thay đổi nội dung của dịch vụ hợp đồng với người sử dụng vì những lý do như hàng hóa ngoài cổ phiếu hoặc thay đổi các thông số kỹ thuật, vv, công ty sẽ ngay lập tức thông báo cho người dùng về reasonfor thay đổi đối với địa chỉ hợp lệ của người dùng.
(7) liên quan đến đoạn văn trước, công ty sẽ bù đắp cho những thiệt hại phát sinh bởi người sử dụng. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu công ty chứng minh không có ý định hoặc sơ suất của các kết quả đó.

Điều 9. Thay đổi dịch vụ

(1) công ty có thể thay đổi tất cả hoặc một số dịch vụ hiện đang cung cấp cho các nhu cầu hoạt động và kỹ thuật, nếu có một lý do dễ hiểu.
(2) nếu có bất kỳ thay đổi trong nội dung của dịch vụ, làm thế nào để sử dụng nó, và thời gian sử dụng, lý do cho sự thay đổi, nội dung của dịch vụ được thay đổi, và ngày bắt đầu của các dịch vụ thay đổi, vv. nên được đăng trên màn hình ban đầu của dịch vụ trước khi thay đổi.
(3) công ty có thể sửa đổi, đình chỉ hoặc thay đổi một phần hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí theo quy định của chính sách và các yêu cầu vận hành của công ty. Trừ khi có các quy định nhất định trong luật liên quan, công ty sẽ không cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào cho người dùng.

Điều 10. Cung cấp thông tin và quảng cáo đăng

(1) công ty có thể cung cấp các loại thông tin được coi là cần thiết cho người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ bằng cách thông báo hoặc e-mail. Tuy nhiên, người dùng có thể từ chối nhận e-mail như vậy bất cứ lúc nào, ngoại trừ các thông tin liên quan đến giao dịch của họ và trả lời các yêu cầu của họ theo luật có liên quan.
(2) trong trường hợp thông tin về đoạn 1 nên được truyền qua điện thoại và Fax, công ty sẽ làm như vậy bằng cách nhận được sự đồng ý trước của người sử dụng. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng cho các thông tin liên quan đến các giao dịch của người dùng và trả lời các yêu cầu của họ.
(3) công ty có thể diễn ra quảng cáo trên màn hình dịch vụ, trang web của mình, e-mail, vv trong kết nối với các hoạt động của dịch vụ. Người dùng nhận được email có chứa quảng cáo có thể yêu cầu từ chối các email đó cho công ty.
(4) người dùng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào để thay đổi, sửa đổi hoặc giới hạn các bài viết hoặc các thông tin khác liên quan đến dịch vụ do công ty cung cấp.

Điều 11. Bản quyền của Post

(1) bản quyền của bài đăng do người dùng tải lên trong dịch vụ của công ty được dành riêng cho tác giả của bài đăng đó.
(2) lưu ý rằng các bài đăng được tải lên bởi người dùng trong dịch vụ của công ty có thể được hiển thị trong các kết quả tìm kiếm, Dịch vụ và các chương trình khuyến mãi liên quan khác, và có thể được sửa đổi, nhân đôi hoặc thay đổi đến mức cần thiết để được đăng công khai. Trong trường hợp này, công ty sẽ tuân thủ các quy tắc của luật bản quyền, và người dùng luôn có thể thực hiện hành động đăng bài của họ như xóa, làm cho nó tư nhân, vv thông qua Trung tâm khách hàng hoặc menu tùy chọn có sẵn trong dịch vụ.
(3) nếu công ty muốn sử dụng các bài đăng của người dùng theo cách khác ngoài những gì được nêu trong đoạn 2, sự đồng ý trước từ người sử dụng phải có được trong trước thông qua điện thoại, Fax, e-mail, vv.

Điều 12. Hạn chế sử dụng, v.v.

(1) công ty có thể hạn chế việc sử dụng dịch vụ trong các giai đoạn như dưới hình thức cảnh báo, tạm ngừng hoặc đình chỉ vĩnh viễn trong trường hợp người dùng vi phạm nghĩa vụ của các điều khoản Dịch vụ này hoặc làm gián đoạn hoạt động của dịch vụ.
(2) mặc dù đoạn nói trên, công ty có thể phạt một người sử dụng với đình chỉ vĩnh viễn ở nơi đầu tiên trong trường hợp trộm cắp danh tính (ví dụ, tên, địa chỉ e-mail, vv), gian lận thanh toán, cung cấp các chương trình bất hợp pháp vi phạm đạo luật bản quyền và đạo luật bảo vệ chương trình máy tính và hành động gây rối chống lại hoạt động bình thường , phân phối các chương trình ác tính, một hành động để truy cập vượt quá cơ quan truy cập, và bất kỳ vi phạm pháp luật hiện hành. Trong trường hợp đình chỉ vĩnh viễn theo khoản này, tất cả phiếu giảm giá và các lợi ích khác thu được bởi người dùng tương ứng thông qua việc sử dụng dịch vụ cũng sẽ trở nên hết hạn một lần và cho tất cả, và công ty sẽ không bù đắp cho nó.
(3) các điều kiện và chi tiết của các hạn chế trong các giới hạn của việc sử dụng điều này sẽ tuân thủ những gì được quy định trong chính sách hạn chế sử dụng và chính sách hoạt động của các dịch vụ cá nhân.
(4) trong trường hợp hạn chế sử dụng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng sử dụng theo điều này, công ty sẽ thông báo cho nó theo quy định tại điều 5 [thông báo cho người sử dụng].
Điều 13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

(1) trong trường hợp công ty không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc bất khả kháng, công ty sẽ được miễn trách nhiệm cung cấp dịch vụ.
(2) công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn đối với việc sử dụng các dịch vụ gây ra bởi các lý do imputable cho người dùng.
(3) công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm về độ tin cậy, độ chính xác, vv thông tin, dữ liệu, và các sự kiện được người dùng đăng tải liên quan đến dịch vụ.
(4) công ty sẽ được miễn trách nhiệm nếu giao dịch được thực hiện giữa người dùng hoặc giữa người dùng và bên thứ ba thông qua dịch vụ.
(5) công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ cung cấp miễn phí trừ khi có quy định đặc biệt trong luật có liên quan.

Điều 14. Luật chi phối và thẩm quyền

(1) bất kỳ vụ kiện nào đã nộp giữa công ty và người sử dụng sẽ được điều chỉnh bởi luật chi phối của Hàn Quốc.
(2) các tranh chấp pháp lý xảy ra giữa công ty và người dùng sẽ được đưa đến tòa án Quận Trung tâm Seoul.
(Khoản bổ sung) Các điều khoản và dịch vụ này sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 2, 2020. Điều khoản Dịch vụ trước đó sẽ được thay thế bằng các điều khoản Dịch vụ này.