Hancom

Hancom Office 2020 Menu đi trở lại

Ô

Sắp xếp, định dạng lại dữ liệu của bạn để phân tích và mô hình hóa

Một tập hợp phong phú của các biểu đồ và đồ thị tích hợp giúp bạn dễ dàng trình bày kết quả của mình một cách rõ ràng và hấp dẫn.

MỚI

Thẻ thông minh

Mới Cập Nhật UI thêm thuận tiện đặt thẻ thông minh cung cấp cho bạn các điều kiện tự động điền và dán tùy chọn.

Bảng xếp hạng

Cell cung cấp 73 loại biểu đồ phổ biến, với nhiều tùy chọn phong cách-cũng như khả năng tương thích Excel đầy đủ. Tính năng đề xuất biểu đồ mới cung cấp những ý tưởng trực quan tốt nhất dựa trên dữ liệu của bạn.

Chức năng và công thức

Phân tích, kiểm toán và nhận thông tin chi tiết từ dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các chức năng và công thức quen thuộc. Khả năng tương thích gốc với Excel cho phép bạn mở và cập nhật bảng tính Excel hiện có và chia sẻ bảng tính mới với người dùng Excel.

Bảng pivot

Bạn có thể sử dụng bảng pivot để tóm tắt, phân tích, khám phá và trình bày dữ liệu của mình. Tùy chọn bảng pivot (mở rộng từ 4 đến 15 trong phiên bản 2020) và các kiểu được thiết kế với khả năng tương thích Excel trong tâm trí.

Định dạng có điều kiện & Sparkline

Định dạng có điều kiện tự động làm nổi bật một số tế bào, làm cho con số cụ thể dễ dàng để xác định. Sparklines hiện nay dữ liệu trực quan, giúp người dùng nhìn các xu hướng trong nháy mắt.

Hỗ trợ macro và VBA

Bạn có thể xây dựng, chạy và chỉnh sửa các macro tương thích với Excel trong Cell.
Bạn có thể nhanh chóng tự động hóa các tác vụ bằng cách sử dụng macro tích hợp của Cell
Máy ghi và sử dụng VBA Script Editor để chỉnh sửa các macro
đính kèm vào một bảng tính.

MỚI

Tìm/thay thế định dạng ô

Bây giờ bạn có thể tìm và thay thế các ô cụ thể bao gồm định dạng của chúng.

Định dạng tệp được hỗ trợ

  • Sổ làm việc Excel (*. xls, *. xlsx, *. xlsm, *. xlsb, *. xltx, *. xltm, *. xlt)Tài liệu bảng tính ODF (*. ods)Bảng tính ô (*. cell, *. hcbk, *. hcdt, *. HCA)Mẫu ô (*. hcdt)
  • Tài liệu văn bản (*. txt, *. CSV, *. PRN)Tài liệu web (*. htm, *. html, *. MHT, *. MHTML)Tài liệu dBASE (*. DBF)Tài liệu PDF, PDF/A (*. PDF)