Hancom

Hancom Office 2020 Menu đi trở lại

PDF

Các mới Hancom Office Ứng dụng PDF forgoes cần phải chi tiêu cho các công cụ PDF riêng biệt

Các tính năng linh hoạt như trích xuất văn bản PDF, chuyển đổi hoặc chú thích làm cho việc này trở thành một bổ sung mới không thể thiếu cho văn phòng Hancom.

Chú thích

Các công cụ chú thích tích hợp cho phép bạn đánh dấu,
vẽ và bình luận về các tập tin PDF.

Chuyển đổi PDF sang tài liệu văn phòng có thể chỉnh sửa

Chức năng đơn giản và thuận tiện để thực hiện PDF có thể chỉnh sửa
tài liệu văn phòng.

Chế độ trình bày cho tệp PDF

Chuyển sang chế độ thuyết trình và trình bày các file PDF với các hiệu ứng chuyển tiếp slide phổ biến.

Khu vực xuất khẩu đã chọn

Chọn nội dung trong PDF và xuất nó trong hình ảnh
hoặc định dạng tập tin MS Office.