Hancom

Bạn cần tạo và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến? Thử Hancom Office Trực tuyến Menu đi trở lại
Hancom Office Trực tuyến

Hancom Office Trực tuyến

Hancom Office Trực tuyến cho phép bạn tạo, xem, chỉnh sửa và cộng tác trên các tài liệu bằng cách sử dụng trình duyệt web-bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi nào bạn kết nối.

Trình biên tập trực tuyến hancom

Chỉnh sửa hợp tác thời gian thực
trong trình duyệt web của bạn

Từ

Đó là Word bạn biết-hỗ trợ phong cách, bảng, và nhiều hơn nữa-trong một trình duyệt

Ô

Một web-enabled, tương thích với Excel,
số-crunching con thú

Hiển thị

Tạo và quản lý các bản trình bày của bạn ở một nơi dễ dàng chia sẻ chúng

Trình duyệt được hỗ trợ

Hệ điều hành Window
Chrome
Internet Explorer
Firefox
HỆ ĐIỀU HÀNH MAC OS
Safari
Chrome