Hancom

Hancom Office Điện thoại di động Menu đi trở lại

Chromebook

Công cụ chuyên nghiệp và máy tính để bàn trải nghiệm trên Chromebook

Hancom Office Điện thoại di động mang đến một bộ đầy đủ các ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp cấp năng suất cho Chromebook. Các nhà sản xuất lớn trên toàn thế giới đang cài đặt trước Hancom Office Di động trên Chromebook cấp doanh nghiệp của họ. Và, phiên bản Chromebook của Hancom Office Điện thoại di động đã được tối ưu hóa để cung cấp một kinh nghiệm máy tính để bàn như được kích hoạt bởi Samsung DeX .

Chromebook có thể
cộng tác, quá

Hancom cung cấp các công cụ năng suất chuyên nghiệp mà bạn cần, không có hành lý thêm. Với các tùy chọn cấp phép linh hoạt, dựa trên đăng ký, toàn bộ văn phòng của bạn – trên PC, Android Và iOS thiết bị, Chromebook và máy Mac-có thể cộng tác trên nội dung một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tải nó trên Google Play

Tải về Hancom Office Điện thoại di động từ Google Play ngày hôm nay.

Tải nó trên Google Play